Kontakt - O Úradu pre publikácie

Dockbar

Contact <h1>

Kontakty

Priama pomoc

Pred tým, ako sa obrátite na naše poradenské centrum, si overte, či sa odpoveď na vašu otázku nenachádza na tejto stránke:

Upozorňujeme, že prostredníctvom elektronického kníhkupectva Publikácie EÚ si môžete objednať len jeden výtlačok bezplatnej publikácie.
Ak si chcete objednať väčšie množstvo, kontaktujte:

Tu vám môžu pomôcť získať dodatočné výtlačky požadovanej publikácie.

 

Publications Office's helpdesk: info[at]publications.europa.eu

ContactUs

Máte otázku?

Contact Us - Map

Poštová adresa a mapy:

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie

2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

 

Ochrana údajov