The print function is not available on your version of browser
Preskoč na obsah
Prihlásenie

Dostupné jazyky a formáty

 • bg
 •  
 • es
 •  
 • cs
 •  
 • da
 •  
 • de
 •  
 • et
 •  
 • el
 •  
 • fr
 •  
 • ga
 •  
 • hr
 •  
 • it
 •  
 • lv
 •  
 • lt
 •  
 • hu
 •  
 • mt
 •  
 • nl
 •  
 • pl
 •  
 • pt
 •  
 • ro
 •  
 • sk
 •  
 • sl
 •  
 • fi
 •  
 • sv
 •  

Používateľské hodnotenie 
 • Publikácia nie je k dispozícii v jazyku vášho prehľadávania > Dostupné jazyky

  EN Improving resource efficiency in SMEs

 • Rozvoj podnikateľského myslenia a zručností v EÚ

 • Publikácia nie je k dispozícii v jazyku vášho prehľadávania > Dostupné jazyky

  EN Smart guide to cluster policy

 • Inteligentná príručka pre inováciu služieb

 • Ako využívať štrukturálne fondy na politiku týkajúcu sa MSP a podnikania

 • Rozvoj činností podnikateľského anjela na podporu rastu malých a stredných podnikov

 • Verejné obstarávanie ako hybná sila inovácií v malých a stredných podnikoch a verejných službách

 • Uplatňovanie iniciatívy „Small Business Act“ na regionálnej úrovni

 • Podpora internacionalizácie MSP

 • Uľahčenie prevodu podniku