Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9882 — SAZKA Group/ÖBAG/Casinos Austria) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 365/08