Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 o modernizácii pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia (2007/2023(INI))