/* */

Písemný dotaz E-3709/05 Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) Komisi. Výsledky projektu EU: Zrychlit provádění Národní strategie na zlepšení životních podmínek Romů (číslo CRIS projektu: 2004/016-772.01.01) v Rumunsku