Oznámenie o začatí antidumpingového konania, ktoré sa týka dovozu žehliacich dosiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, obmedzeného na jedného čínskeho vyvážajúceho výrobcu, Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd., a o začatí preskúmania antidumpingových opatrení na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike