Meddelande till de enheter som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/145/Gusp, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2018/1085, och i rådets förordning (EU) nr 269/2014 genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2018/1072 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende