Písomná otázka E-4246/08 Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) Komisii. 20-percentný cieľ EÚ v oblasti obnoviteľných energií: dopady na vlastnosti lesov pri akumulácii uhlíka