PROPCELEX Nariadenie Komisie (ES) č. 787/2008 zo 6. augusta 2008 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny