Zaak T-522/19: Beroep ingesteld op 23 juli 2019 — Aldi/EUIPO (BBQ BARBECUE SEASON)