Písomná otázka E-0976/07 Bart Staes (Verts/ALE) Komisii. Európska inšpekčná správa o dobrých životných podmienkach zvierat (DG(SANCO)/8043/2006) - teľatá