Vec T-332/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2016 – Azarov/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, subjektov a orgánov na ktoré sa uplatňuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Zahrnutie mena žalobcu — Dôkaz o dôvodnosti zápisu na zoznam“)