Písomná otázka E-1586/07 Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) Rade. Útok poľskej vlády na historickú dôstojnosť Medzinárodných brigád