Stiahnutie oznámenia o koncentrácii (Vec M.10008 — Egeria/Parcom/Wood Holdingco JV) (Text s významom pre EHP) 2021/C 36/01