Návrhy generálneho advokáta - Warner - 19. septembra 1974.