Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5302 – NTT Data/Cirquent) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP