Vec C-209/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z  20. novembra 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko) – The Competition Authority/Beef Industry Development Society Ltd, Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd (Hospodárska súťaž — Článok 81 ods. 1 ES — Pojem dohoda, ktorej cieľom je obmedzenie hospodárskej súťaže — Dohoda o znížení výrobných kapacít — Hovädzie a teľacie mäso)