Vec T-235/08: Žaloba podaná 9. júna 2008 – Acron a Dorogobuzh/Rada