Nariadenie Komisie (ES) č. 343/2008 zo 17. apríla 2008 , ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za hovädzie a teľacie mäso