Písomná otázka E-1406/08 Britta Thomsen (PSE) Komisii. Veľryby, vedľajšie úlovky priemyselného rybolovu