SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEJ RADE, EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV PARTNERSTVO PRE DEMOKRACIU A SPOLOČNÚ PROSPERITU S JUŽNÝM STREDOZEMÍM