Písomná otázka E-5233/09 Bairbre de Brún (GUE/NGL) Komisii. Poukážky na cezhraničné opatrovanie detí