Întrebare scrisă E-011735/11 Wim van de Camp (PPE) și Cornelis de Jong (GUE/NGL) adresată Comisiei. Condiții inegale de concurență pe piața internă