Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie