Písomná otázka E-5124/07 Baroness Sarah Ludford (ALDE) Komisii. Vykonávanie smernice o uchovávaní údajov Spojeným kráľovstvom