Písomná otázka E-6001/09 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisii. Podpora osôb so zdravotným postihnutím