Nariadenie Komisie (ES) č. 503/2008 zo 6. júna 2008 , ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny