Písomná otázka E-1306/07 Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) Komisii. Prepúšťanie v spoločnosti Airbus (Plan Power 8)