Písomná otázka E-6010/09 Charles Tannock (ECR) Komisii. Ľudské práva vo Vietname