Zelená kniha - Budúce vzťahy medzi EÚ a zámorskými krajinami a územiami {SEK(2008) 2067}