Kawża C-321/20: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-4 ta’ Frar 2021 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Audiencia Provincial de Barcelona – Spanja) – CDT, SA vs MIMR, HRMM (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Protezzjoni tal-konsumaturi – Effetti ratione temporis ta’ sentenza – Direttiva 93/13/KE – Klawżoli inġusti fil-kuntratti konklużi mal-konsumaturi – Setgħat tal-qorti nazzjonali fil-preżenza ta’ klawżoli kklassifikati bħala “inġusti” – Klawżola ta’ skadenza antiċipata – Tħassir parzjali tal-kontenut ta’ klawżola inġusta – Prinċipju ta’ ċertezza legali – Obbligu ta’ interpretazzjoni konformi)