C-321/20. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2021. február 4-i végzése (az Audiencia Provincial de Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CDT, SA kontra MIMR, HRMM (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke – Fogyasztóvédelem – Ítélet időbeli hatálya – 93/13/EGK irányelv – A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek – A nemzeti bíróság hatásköre „tisztességtelennek” minősített feltétel esetén – Lejárat előtti megszüntetésre vonatkozó kikötés – A tisztességtelen feltétel tartalmának részben való eltörlése – A jogbiztonság elve – Az uniós joggal összhangban álló értelmezés kötelezettsége)