Predmet C-321/20: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 4. veljače 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Audiencia Provincial de Barcelona – Španjolska) – CDT, SA/MIMR, HRMM („Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 99. Poslovnika Suda – Zaštita potrošača – Vremenski učinci presude – Direktiva 93/13/EEZ – Nepošteni uvjeti u potrošačkim ugovorima – Ovlasti nacionalnog suca u slučaju kada utvrdi da je neka odredba „nepoštena” – Odredba o prijevremenom dospijeću – Djelomično uklanjanje sadržaja nepoštenog uvjeta – Načelo pravne sigurnosti – Obveza usklađenog tumačenja”)