Písomná otázka E-5818/06 David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) Komisii. Zlá prevádzka skládky Mina Regente v El Gorguel (Murcia)