A Bíróság ítélete (nagytanács) 2005. november 22. a C-384/02. sz. ügyben (a Københavns Byret előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Knud Grøngaard és Allan Bang ellen folyamatban lévő büntetőeljárásban (89/592/EGK irányelv – Bennfentes kereskedelem – Bennfentes információk átadása harmadik személyek számára – Tilalom)