Nariadenie Komisie (ES) č. 691/2008 z  22. júla 2008 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny