Písomná otázka E-2940/07 Cristiana Muscardini (UEN) Komisii. Banky a ochrana sporiteľov