Nariadenie Komisie (ES) č. 824/2008 z  18. augusta 2008 , ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky jednoškvrnnej v nórskych vodách zón I a II plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska