Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2008 af 18. august 2008 om forbud mod fiskeri efter kuller i norske farvande af I og II fra fartøjer, der fører spansk flag