Písomná otázka E-3361/09 Ingeborg Gräßle (PPE-DE) Komisii. Školenie diplomatov EÚ