Vec T-283/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z  28. apríla 2009 — Tailor/ÚHVT (Zobrazenie pravého vrecka) [ Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej pravé vrecko — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 — Žaloba zjavne bez právneho základu ]