Nariadenie Komisie (ES) č. 602/2007 z  31. mája 2007 , ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu