Sprawa T-23/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 lutego 2007 r. — CAS przeciwko Komisji (Układ stowarzyszeniowy pomiędzy EWG a Republiką Turcji — Umorzenie należności celnych przywozowych — Przywożony z Turcji koncentrat soku owocowego — Wspólnotowy kodeks celny — Świadectwa przewozowe — Szczególna sytuacja — Prawo do obrony)