Věc T-23/03: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 6. února 2007 – CAS v. Komise ( Dohoda o přidružení uzavřená mezi EHS a Tureckou republikou — Prominutí dovozního cla — Ovocný koncentrát pocházející z Turecka — Celní kodex Společenství — Průvodní osvědčení — Zvláštní situace — Práva obhajoby )