Γραπτή ερώτηση P-6493/07 υποβολή: Konrad Szymański (UEN) προς την Επιτροπή. Πράσινη ζώνη του Βερολίνου και διακρίσεις σε βάρος των Πολωνών