Nariadenie Komisie (ES) č. 134/2008 z  15. februára 2008 , ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny