Písomná otázka E-6260/08 Gay Mitchell (PPE-DE) Komisii. Profesijné združenia alebo odborové združenia nezávislých novinárov