Výzva na predkladanie návrhov v rámci pracovného programu na rok 2010 Ľudia , siedmeho rámcového programu ES v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít