Sprawa C-314/07: Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej