Sag C-314/07: Sag anlagt den 6. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik